Dodatni sadržaj

Od zanimljivih turističkih odredišta u bližem okruženju mogu se pomenuti:

  • Divčibare
  • Struganik -rodna kuća vojvode Živojina Mišića
  • Planina Rajac
  • Ribnička pećina
  • Ravna Gora
  • Manastir Bogovađa
  • Valjevo

Divčibare, planinski centar na 1,000 m visine na planini Maljen, ima dugu tradiciju kao omiljeno izletište Beograđana i Valjevaca. Centar Divčibara ima odličnu pijacu, sa poznatim sirom i kajmakom, nekoliko manjih prodavnica, i tri velika hotela – Divčibare, Pepa, i Maljen. Zimi ima snega, a leti je znatno hladnije nego u ostatku zemlje. Oko Divčibara postoji nekoliko vrhova do kojih vode relativno blage staze, a frhovi predstavljaju fantastičan vidikovac.

Struganik, 5 km od banje Vrujci, selo sa muzejom, rodnom kućom Vojvode Živojina Mišića. Ceo taj kraj je u znaku Živojina Mišića (1855- 1921), generala koji je učestvovao u svim ratovima tog perioda – u srpsko-turskom ratu 1876, u oba balkanska rata, i u prvom svetskom ratu.

Rajac, 23 km udaljen od banje Vrujci, pitoma planina sa prostranim livadama na 600 - 800 metara visine. Rajac je bogat vidikovcima sa kojih se vidi Posavina prema Beogradu, a poznat je i po kosidbi koja se kao manifestacija održava od 1965.

Ribnička pećina, jedan od najlepših bisera sliva Kolubare je kanjon reke Ribnice. Smešten podno severnih obronaka Maljena i Divčibara. Na samo par kilometara od centra sela Brežđe, na mestu gde Ribnica pravi izraziti ključ, na nekih desetak metara iznad leve obale lako se uočava markantna pećina. Ova izrazito suva i ne previše duboka pećina ime duguje velikim naslagama guana, izmeta slepih miševa koji u gustim kolonijama prekrivaju zamračene pećinske kanale.

Pećina ima dva skoro podjednaka ulazna kanala, koji se dublje u unutrašnjosti spajaju u jedinstvenu veliku prostoriju. Već pune dve decenije ova dva kanala predmet su intenzivnih arheoloških proučavanja. Iskopavanjem ne tako velike površine otkrivena su izuzetno zanimljiva svedočanstva boravka lovaca s kraja ledenog doba (pre skoro 12,000 godina): ognjišta i veći broj kremenih i koštanih alatki i oružja. Arheološkim iskopavanjima pronađeno je više tragova boravka Rimljana - metalni novčići, gvozdeni krampovi za kopanje i posuđe.

Ravna Gora, se nalazi na krajnjem jugozapadu Suvobora u Srbiji na 997 m nadmorske visine. Najpoznatija je po tome što je na njoj svoj štab smestio u toku Drugog svetskog rata na njoj bio smešten štab Dragoljuba Mihailovića, tj. tu se nalazilo središte četničkog pokreta. U današnje vreme Ravna gora je poznata kao mesto na kojem se u periodu od 8. do 12. maja održavaju Dani Ravne gore, svojevrsno poklonjenje generalu Mihailoviću, kada ovo mesto poseti preko 100.000 ljudi.

Bogovađa, manastir koji je udaljen od banje Vrujci 23 km. Prvobitno podignut u 1545, ali je krajem XVIII. veka spaljen, da bi sredinom XIX. veka bila podignuta nova crkva. U konaku postoji muzej I i II srpskog ustanka.

Valjevo, 30 km od banje, lokalni centar od skoro 200.000 stanovnika. Od zanimljivosti izdvajamo: Tešnjar - stari trgovački centar iz 19. veka koji se sastoji od jedne ulice duž Kolubare, kanjon reke Gradac sa kupalištem, Petnica - staro selo 5 km od Valjeva, sa turbulentnom istorijom u 18. veku, poznata je po Petničkoj pećini i istraživačkom centru.