Kako doći

VILA IVANOVIĆ se nalazi u Banji Vrujci, na 67 km i 100 m od Beograda (aerodrom Nikola Tesla), 155 km od Novog Sada i 35 km od Valjeva.

Koordinate:
7433752
USR4897868
± 4 m