O banji Vrujci

Banja Vrujci se nalazi u samom srcu Srbije. Na 67 km i 100 m od Beograda (aerodrom Nikola Tesla), smeštena u podnožju Divčibara i Rajca, na nadmorskoj visini od 186 metara.

Banja Vrujci se nalazi između Ljiga i Valjeva, i moguće joj je prići i sa Ibarske magistrale, i sa Valjevskog puta.

Kroz banju teče rečica Gornja Toplica, nazvana tako jer se i usred najveće zime ne ledi, već isparava od toplote.

Banja Vrujci je poznata po svojoj lekovitosti. Tragovi kulture i narodnog predanja ukazuju da je prostor oko vrujačkih izvora od davnina bio naseljen. Iz tih vremena datira postojanje vrujačke "divlje" banje, koja je trajala sve do 1935. godine, kada se Banja pretvorila u narodno lečilište.

Izvorište lekovite vode Banje Vrujci ima pet glavnih i nekoliko sporednih vrela spojenih otokama. Lekovita voda izbija iz mulja i rastresitog nanosa na prostoru od približno 200 metara dužine i oko 60 metara širine. Temperatura vode je u proseku 26°C. Odatle se voda razvodi u sve banjske objekte. Na izlaznom delu bušotine, voda kroz postavljene cevi samoizlivom ističe oko 60 litara u sekundi.

Posetioci banje koriste vodu za koju se pokazalo da je dala pozitivne rezultate u lečenju stomačnih i očnih problema.

Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju proučio je i termalnu vodu iz glavne bušotine i dao mišljenje o njenoj terapijskoj vrednosti za lečenje kupanjem u kadama, kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije, uz dogrevanje do temperature od 34-37°C kod sledećih bolesti:

  • bolesti lokomotornog aparata,
  • zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis - faza smirenog zglobnog zapaljenja, Behterevljeva bolest - početni stadijum),
  • degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze),
  • ekstraartikularni reumatizam (fibroziti, mioziti, panikuliti, tendeniti),
  • kao i za hronična ginekološka oboljenja (hronični zapaljenski procesi -adneksiti, adneksoparametri i sterilitet - vaginalno orošavanje)

Lekovito blato je ono po čemu je banja takođe poznata. Blato nastaje iznosenjem najfinijeg mulja iz termalnih voda koji se godinama taloži na samom izvorištu i duž rečnog korita.

Mulj je bogat mineralnim i radioaktivnim materijama. Ispitavanjm tako nastalih, dugi niz godina stvaranih, naslaga lekovitog blata utvrđeno je prisustvo mnogo većeg sadržaja koncentracije elemenata i jedinjenja nego što ih sadrži lekovita voda. Zahvaljujući svom sastavu blato pomaže u lečenju raznih reumatskih oboljenja, išijasa, proširenih vena, kožnih bolesti.